Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 1

Resenärer stiger ombord på pendeltåg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk för punktligheten på järnväg under första kvartalet 2018.


Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Underlagsrapport om arbetet 2016


PM till Rapport 2017:4 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016. Trafikanalys har enligt sin...