Järnvägstransporter 2020 kvartal 2

Tåg passerar station


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2020.

Här hittar du statistiken för järnvägstransporter.


EU-kommissionen uppdaterar tågresenärers rättigheter


EU-kommissionen uppdaterar de europeiska bestämmelserna gällande konsumentskydd för tågresor. Det befintliga regelverket antogs...

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Tåglägen, gods och trängsel på spåren


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till...