Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2017 kvartal 4


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistik för järnvägstransporter 2017 under kvartal 4.

När och var?

Tid: 09:30, 2018-03-13EU-kommissionen uppdaterar tågresenärers rättigheter


EU-kommissionen uppdaterar de europeiska bestämmelserna gällande konsumentskydd för tågresor. Det befintliga regelverket antogs...

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Underlag till Rapport 2017:4


PM till Rapport 2017:4 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016. Trafikanalys har enligt sin...