Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2017 kvartal 3


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2017 kvartal 3.

När och var?

Tid: 09:30, 2017-12-14 Plats: www.trafa.se


EU-kommissionen uppdaterar tågresenärers rättigheter


EU-kommissionen uppdaterar de europeiska bestämmelserna gällande konsumentskydd för tågresor. Det befintliga regelverket antogs...

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Tåglägen, gods och trängsel på spåren


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till...