Järnväg

Tågresenärer Foto:Mostphotos

Järnväg - uppdaterat 24 juni 2021

Persontågstrafiken mätt i tågkilometer har sedan 2005 ökat varje år. Utvecklingen av framförda tågkilometer de inledande elva veckorna 2020 följde samma trend (Figur 1). Därefter minskade persontågstrafiken snabbt och veckorna 13–35 var trafiken 2020 långt under nivåerna 2019. Allra störst var skillnaden under vecka 21 (mitten av maj): -30 procent. Under hösten 2020 låg persontrafiken ganska stabilt på runt 10 procent under 2019 års trafiknivåer. I början av 2021 (vecka 1–11) var skillnaden till och med något större: i genomsnitt 13 procent lägre än samma period 2020. Därefter har trafiken med persontåg ökat  och låg i maj 2021 (vecka 18–21) på ungefär samma nivå som 2019 (Figur 1).

Figur 1. Persontågstrafik per vecka år 2019 – 2021. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Tågen delas in i tre olika tågsorter av Trafikverket: kort-, medel- och långdistanståg. Exempel på kortdistanståg är pendeltågen i Stockholm och Göteborg. Medeldistanståg är bland annat regionaltågen Stockholm–Eskilstuna och långdistanståg är bland annat snabbtåg Malmö–Stockholm.

De olika typerna av tågtrafik har påverkats olika mycket under pandemin. Medeldistanstågen är de som påverkats minst under pandemin. Under våren – sommaren 2020 var det betydande minskning i denna trafik men redan under sensommaren – hösten 2020 gick de ungefär som innan pandemin. I maj 2021 (vecka 18–21) låg medeldistanstågens trafik ungefär på 2019 års nivå (Figur 2).

Figur 2. Persontågstrafik i form av medeldistanståg, per vecka åren 2019 – 2021. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket

Kortdistanstågen hade också rejäla trafikminskningar under pandemins inledning. Tåg på kortdistans låg under sensommaren och hösten 2020 kvar lägre än normalt, på runt 6 procent under 2019 års nivåer. I början av 2021 (vecka 1–11) har dessa tåg fortsatt ligga en bra bit under fjolårets nivåer. I maj (vecka 18–21) är dock trafiken med kortdistanståg på ungefär samma nivå som 2019 dvs. innan pandemin (Figur 3).

Figur 3. Persontågstrafik i form av kortdistanståg, per vecka åren 2019 – 2021. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket

Långdistanstågen har minskat allra mest under pandemin och är fortfarande längst ifrån trafikeringsnivåerna som rådde före coronapandemin. Under inledningen av 2021 (vecka 1–11) låg långdistanstågen på i genomsnitt hela 32 procent under 2020 års trafiknivåer. I maj 2021 (vecka 18–21) är dock långdistanstågens omfattning betydligt över den låga nivån 2020 och närmare 2019 års trafiknivå (Figur 4).

Figur 4. Persontågstrafik i form av långdistanståg, per vecka åren 2019 – 2021. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket

Utvecklingen av godstågstrafiken under 2020-2021 visar inte på någon större skillnad mot 2019 (Figur 5). Det finns betydande variation mellan enstaka veckor men skillnaderna mellan åren är små. (Figur 5).

Figur 5. Godstågstrafik per vecka år 2019 – 2021. Miljontals bruttotonkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Mer information


Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19


  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...

Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter


Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syft...