Bantrafik 2020

Godsvagnar


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller om bantrafiken under 2020.

Här hittar du statistiken för bantrafik