Bantrafik 2018

Pendeltåg på Stockholms centra


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande för bantrafiken under 2018.