Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Lätt lastbil

Varuflödesundersökningen 2016

Publicering av den nationella varuflödesundersökningen som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och utlandet.

När och var?

Tid: 09:30, 2017-06-29 Plats: www.trafa.se


Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.