Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Två lastbilar på väg

Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen

Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och utlandet. Statistiken ska förbättra kunskapen om näringslivets godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta gods inom och utom landet. Trafikanalys ansvarar för undersökningen.

De senaste åren har Trafikanalys arbetat med kvalitén i varuflödesundersökningen. Efter en undersökning om användarnas behov har flera pilotprojekt genomförts för att utveckla statistikens relevans och kvalitet. Samtidigt har möjligheten prövats att öka användningen av register som dataunderlag, för att i första hand minska uppgiftslämnarbördan. I denna rapport sammanfattas erfarenheterna från pilotundersökningarna och förslag presenteras till undersökningens utformning i nästa genomförande.
Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Svenska godstransportflöden - modellberäkning


Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...