Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Ett lastfartyg

Svenska godstransportflöden - modellberäkning

Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större godsstråken inom, till och från Sverige. Materialet baseras på beräkningar med den nationella godsmodellen Samgods och handelsstatistik för år 2014.

Promemorian ska läsas som en del av ett större arbete som omfattar flera andra underlagsrapporter och en huvudrapport (Trafikanalys, 2016). Resultaten i denna promemoria kan därför med fördel jämföras med övriga inom uppdraget publicerade uppgifter. I huvudrapporten görs jämförelser mellan beräknade uppgifter och statistik för en delmängd av här redovisat material.

Läs mer här
Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...