Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Avgaser från bil

Utsläppshandel på Miljörådsmöte

På miljörådsmötet diskuterades kommissionens förslag till nya riktlinjer för EUs utsläppshandel, vilket är en viktig del för att nå målet om 40 % lägre växthusgasutsläpp (jämfört 1990 års nivå) till år 2030. 

Generellt välkomnade medlemsstaterna kommissionens förslag, vilket kommer att ligga till grund för den fortsatta beredningen av förslaget. Vidare diskuterades Agenda 2030 för en hållbar utveckling och dieselbilarnas utsläpp.
Mer information i samma ämne:
Rådet: Summering av rådets möte
EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...