Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Bil på en väg på natten

Tyskland uppmanas stödja förslag på vägavgift

EU-kommissionär Bulc säger i en intervju till "Die Welt" att hon vill se ett slut på Europas mix av vägavgifter och förespråkar ett enhetligt system för hela Europa.

Kommissionär Bulc förespråkar ett enhetligt system för hela Europa och motsätter sig därför Tysklands nya vägavgift. Kommissionen har tidigare, inom ramen för det överträdelseförfarande som EU inlett mot Tysklands vägavgift för personbilar, begärt svar av Tyskland  beträffande huruvida vägavgiften är neutral för alla nationaliteter. Bulc menar även i intervjun att ett förslag till enhetliga vägavgifter kan komma att presenteras under våren 2016.

Mer information i samma ämne:

Die Welt: Intervju med kommissionär Bulc
EU-domstolen avvisar beslut att inte ge skattenedsättning


I en dom från den 22 juni meddelar EU-domstolen att det var fel av svenska Energimyndigheten att, i ett beslut från 2013, neka...

Kritik till energiministrar


EU:s energikommissionär kritiserar energiministrar för låga amibtioner gällande laddningsinfrastruktur.

EU måste göra mer för att minska problemen med förorenad luft


EU:s medlemsländer måste kraftigt öka sina ansträngningar att komma till rätta med utsläppen av viktiga luftföroreningar, om ma...