Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Rondell uppifrån

Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter

EU:s resultattavla för transporter presenterades den 20 november av EU-kommissionen för andra gången. Resultattavlan är en jämförelse över medlemsländernas resultat i 29 transportkategorier. 

Syftet är att hjälpa medlemsstaterna att förbättra sina nationella transportsystem då hållbara och effektiva transporter bidrar till energiunionen, klimatpolitiken och den inre marknaden. Kommissionär Bulc var nöjd med de stora framsteg som gjorts jämfört med föregående år avseende infrastrukturens kvalitet och öppnandet av järnvägsmarknaden för godstransporter. Bulc menar att resultattavlan visar vad som behöver göras för att skapa sysselsättning inom transportsektorn och förbättra hållbarheten.

Indikatorerna har finslipats inför årets upplaga av resultattavlan, i vilken man kan följa medlemsstaternas framsteg över tiden. Nederländerna rankas högst och Sverige kommer på en andra plats följt av Finland, Storbritannien och Danmark. Indikatorerna täcker följande områden:

  • Inre marknaden (bland annat indikatorer för öppnandet av järnvägsmarknaden, ännu inte avgjorda domstolsärenden om överträdelser av EU-rätten och hur långt EU:s transportdirektiv införlivats i medlemsländernas lagstiftning).
  • Investeringar och infrastruktur (bland annat kvaliteten på infrastruktur för de olika transportsätten och graden av genomförande när det gäller det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
  • Energiunionen och innovation (bland annat andelen förnybar energi för transportsektorns bränsleförbrukning, nya bilar som drivs med alternativa bränslen och den tid som förare sitter i trafikstockningar).
  • Människor (bland annat väg- och järnvägssäkerhet, kvinnor som arbetar inom transportsektorn och hur nöjda användarna är med olika transportsätt).

Därefter har tabeller tagits fram där de fem bästa och fem sämsta staterna markeras. Varje land rankas sedan efter antal gånger de varit bland de bästa minus de antal gånger de varit bland de sämsta. 

Medlems-länder

Bland de 5 bästa

Bland de 5 sämsta

Totalt

NL

16

1

15

SE

13

3

10

FI

12

3

9

UK

11

3

8

DK

9

2

7

DE

9

4

5

EE

12

8

4

AT

6

2

4

LV

8

5

3

FR

6

3

3

LU

6

3

3

MT

6

3

3

IE

6

4

2

ES

8

7

1

SI

7

6

1

SK

5

4

1

PT

4

4

0

LT

8

9

-1

BE

5

6

-1

HU

5

7

-2

CZ

2

4

-2

CY

5

8

-3

BG

6

10

-4

HR

4

9

-5

IT

4

10

-6

EL

1

9

-8

PL

3

14

-11

RO

3

15

-12


Mer information i samma ämne:
EU-kommissionen: Översikten för Sverige finns här.
EU-kommissionen: MEMO/15/6118 för mer information om varje enskilt land.
Euractive: Kommissionen ger medlemsstaterna resultattavla för transporter
Europaportalen: Sverige näst EU-bäst på transporter

 
EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...