Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Händer på lastbilsratt

Regler för att stärka vägsäkerheten

Europeiska kommissionen antar regler för att stärka vägsäkerheten.

Europeiska kommissionen har antagit ett antal regler som gäller transportörer av gods och passagerare. Reglerna inkluderar gemensam klassificering av allvarliga säkerhetsöverträdelser av transport lagstiftningen, liksom nya specifikationer för smarta färdskrivare. Syftet är att förbättra vägsäkerheten och att bidra till en rättvisare konkurrenssituation mellan transportoperatörer samt att underlätta för en konsistent genomförande av EU:s lagar över gränserna. Att ta bort juridiska och tekniska barriärer för vägtransporter är ett prioriterat område som kommissionen kommer att arbeta vidare inom och som också återfinns i 2016 års arbetsprogram för kommissionen.

Mer information i samma ämne:

Europeiska kommissionen: Transport lagstiftningen

Europeiska kommissionen: Smarta färdskrivare

Europeiska kommissionen: Kommissionens arbetsprogram för 2016
EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...