Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Rådsmöte diskuterade sociala aspekter inom vägtransporter

EUs transportministrar kom, 10 december 2015, överens om att fortsätta att bekämpa de olika nationella tolkningarna som fragmenterar den inre marknaden.

De underströk vidare att det är viktigare i nuläget med korrekt implementering och efterlevnadskontroll framför vidare steg i liberaliseringsprocessen. Utöver detta är ett nära samarbete i kampen mot bedrägerier efterfrågat och flera medlemsstater bad kommissionen att spela en ledande roll. Även vägsäkerhetsfrågor diskuterades och behovet av att skydda fotgängare och cyklister, samt minska antalet döda och skadade i vägtrafiken. Slutligen antog rådet sin ståndpunkt i den första läsningen av den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet, d.v.s. direktiven om järnvägssäkerhet, interoperabilitet och reglering av den Europeiska järnvägsbyrån.

Mer information i samma ämne:

Council of the EU/Rådet: Sida om mötet 

Council of the EU/Rådet: Mötesanteckningar
Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...