Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Planskild korsning vid Slussen

Plattform för kooperativa intelligenta transportsystem

Industri och myndigheter har enats om en vision för en koordinerad spridning av kooperativa intelligenta transportsystem vilket ses som ett viktigt steg mot uppkopplade vägar och fordon.

Genom att nyttja alla fördelar med digitaliseringen kan vägsäkerheten förbättras och trängsel minska, samt bidra till förverkligandet av den inre digitala marknaden. EU-kommissionär Bulc sa att hon prioriterar tillväxt och smart mobilitet och att hon ville se uppkopplade bilar på de europeiska vägarna år 2019.

Mer information i samma ämne:

Europeiska kommissionen: Rapport

Europeiska kommissionen: Den inre digitala marknaden

Euractive: Kommissionen drar upp tempot med uppkopplade bilar
EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...