Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Avgaser från bil

Oegentligheter kring koldioxidutsläpp

I NOx-skandalens kölvatten ber EU medlemsstaterna undersöka om fler oegentligheter föreligger.

Efter att Volkswagen medgett att koldioxidutsläppsvärdena var undervärderade (på grund av att bränsleförbrukningen varit för lågt skattad) har kommissionen bett alla 28 medlemsstater att utöka sina undersökningar om oegentligheter beträffande bilars utsläpp. Eftersom testerna genomförs av nationella myndigheter, något som varit föremål för diskussioner under den senaste månaden, vill EU skapa mer förtroende genom att klargöra hur och varför felaktigheter kunnat inträffa.
Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...