Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Två lastbilar på väg

Koldioxidgränsvärden för tunga lastbilar

Koldioxidgränsvärden för tunga lastbilar kan vara avgörande för EU att nå COP 21 åtaganden.

Enligt en ny studie från Internationella rådet för rena transporter (International Council on Clean Transportation, ICCT) kan bränsleeffektivitetsstandards för lastbilar minska transporternas totala utsläpp med så mycket som 10 procent. För att nå Parisavtalet har EU som mål att minska växthusgasutsläppen med 40 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Specifikt för transportsektorn är målet minskade utsläpp om 30 procent för samma period.

Europeiska kommissionen väntas presentera sin plan för avkarbonisering den 20 juli 2016, men några standards för lastbilar är inte aktuella förrän under 2017.
Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.