Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Vit lastbil på en väg

Grönt transportmål skrotas

Målet inom EU att minst 10 % av energin som förbrukas inom transportsektorn måste komma från förnybara källor skrotas efter 2020.

Euractive bekräftar att Kommissionen avser presentera ett reviderat förslag av direktivet om förnybar energi mot slutet av 2016, med målet att främja förnybara källor såsom vind och sol. Inom transportområdet kommer kommissionen speciellt att undersöka utmaningar och möjligheter med förnybara bränslen, inklusive biobränslen enligt Marie C. Donnelly, direktör för förnybar energi vid europeiska kommissionen.

Tidsplan

  • 18 November-10 februari: Konsultation om Direktivet för förnybar energi för perioden efter 2020
  • 10 Februari-10 Maj: Konsultation om bioenergi för perioden efter 2020
  • Slutet på 2016: Kommission ska presentera ett reviderat förslag av direktivet om förnybar energiEU-domstolen avvisar beslut att inte ge skattenedsättning


I en dom från den 22 juni meddelar EU-domstolen att det var fel av svenska Energimyndigheten att, i ett beslut från 2013, neka...

Kritik till energiministrar


EU:s energikommissionär kritiserar energiministrar för låga amibtioner gällande laddningsinfrastruktur.

EU måste göra mer för att minska problemen med förorenad luft


EU:s medlemsländer måste kraftigt öka sina ansträngningar att komma till rätta med utsläppen av viktiga luftföroreningar, om ma...