Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Figur nya skåpbilar

Utsläppen sjunker inte längre snabbt

Bränsleeffektiviteten hos nya skåpbilar i EU var under 2015 något sämre än tidigare år.

I genomsnitt släppte de nyregistrerade lätta lastbilarna ut 1 gram koldioxid per kilometer mindre än tidigare rapporterade siffror uppger Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency, EEA). Det är den minsta årliga ökningen sedan mätningarna startade år 2012. Under 2015 registrerades 1,5 miljoner nya lätta lastbilar, vilket motsvarar en ökning om 2 procent jämfört föregående år. I genomsnitt släppte en nyregistrerad lätt lastbil ut 168,2 gram koldioxid per kilometer vilket fortfarande är under EU:s mål för 2017 som är 175 gram koldioxid per kilometer. Men om målet för 2020 ska nås (147 g CO2/km) måste ytterligare effektiviseringar göras.

Figuren ovan visar Koldioxidsläpp från nyregistrerade lätta lastbilar per land.
Källa: EEA

Mer information i samma ämne:

Europeiska miljöbyrån: Nyregistrerade lätta lastbilar data
Nya bilar minskade med 9,7 procent i april


Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år....

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Dieselgate


EU-parlamentet ratar idé om en europeisk vägmyndighet i ljuset av dieselgate-skandalen.