Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Man kör bil i skymning

Fordon 2016

Publicering av tabellverk för Fordon 2016.

När och var?

Tid: 09:30, 2017-03-14 Plats: www.trafa.se


En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys anser i sitt yttrande att det inte är möjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag om ett...

Koldioxidgränsvärden för tunga lastbilar


Koldioxidgränsvärden för tunga lastbilar kan vara avgörande för EU att nå COP 21 åtaganden.