Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Man kör bil i skymning

Fordon 2016

Publicering av tabellverk för Fordon 2016.

När och var?

Tid: 09:30, 2017-03-14 Plats: www.trafa.se


ECO-bonussystem för sjöfarten


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys anser i sitt yttrande att det inte är möjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag om ett...