Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Avgaser från bil

EU skriver på Parisavtalet

EU och dess 28 medlemsstater har undertecknat det globala klimatavtalet från COP21 i Paris.

Den nederländska miljöministern Sharon Dijksma och europeiska kommissionens vice-president Maroš Šefčovič undertecknade avtalet å EU:s vägnar. Parisavtalet träder i kraft efter att minst 55 länder som tillsammans svarar för minst 55 procent av växthusgaserna har ratificerat avtalet. Det blir då juridiskt bindande för de länder som har ratificerat det.

Mer information i samma ämne:

Europeiska kommissionens råd: Tidsplan – Ett nytt globalt klimatavtal
EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...