Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
bilar i kö

Dieselgate rullar vidare

Enligt EU Observer har det nu framkommit uppgifter som tyder på att EU har haft misstankar om manipulation långt tidigare än vad som hittills har framkommit.

Kommissionens forskningscenter, Joint Research Center – JRC, ska redan år 2010 påpekat att man inte kan förhindra att manipulation sker vid körning med testcykeln. 2014 ska DG Miljö ha fört fram en misstanke om manipulation till DG Näringsliv.

Samtidigt håller Europaparlamentet en rad utfrågningar, där det nyligen diskuterades hur stark lobbying från bilindustrin har gjort att de fått en priviligierad roll inom EU-politiken och kunnat påverka DG Tillväxt på ett sätt som gjort att regler inte har följts.

Mer information i samma ämne:

EU Observer: Växande bevis att EU misstänkte dieselfusk

The Parliament: Ny rapport avslöjar priviligierad roll för industrin i EU-politiken
EU-domstolen avvisar beslut att inte ge skattenedsättning


I en dom från den 22 juni meddelar EU-domstolen att det var fel av svenska Energimyndigheten att, i ett beslut från 2013, neka...

Kritik till energiministrar


EU:s energikommissionär kritiserar energiministrar för låga amibtioner gällande laddningsinfrastruktur.

EU måste göra mer för att minska problemen med förorenad luft


EU:s medlemsländer måste kraftigt öka sina ansträngningar att komma till rätta med utsläppen av viktiga luftföroreningar, om ma...