Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
bilar i kö

"Dieselgate" ger fler efterdyningar för Volkswagen

Volkswagens fuskande med kväveoxidutsläppen har tidigare lett till att EU-parlamentet inrättat en kommitté som ska undersöka sambanden i "Dieselgate".

Speciellt kommer kommissionens och medlemsstaterna agerande och lagstiftningen på området att undersökas. Kommittén har rätt att kalla vittnen och inkräva hemligstämplade dokument. Utöver "dieselgate" ifrågasätts nu de lån som Volkswagen har fått av den europeiska investeringsbanken, EIB. Enligt en källa på europeiska byrån för bedrägeribekämpning (European Anti-Fraud Office - OLAF) misstänks Volkswagen för illegal användning av EU-medel för forskning, uppgav "Süddeutsche Zeitung" i december. Detta har nu lett till att EIB fryser nya lån till Volkswagen. EIB misstänker att lån om 400 miljoner Euro kan ha använts för att dölja fuskmjukvaran. Lånet togs år 2009 men blev slutamorterat under 2014. EIB ska nu undersöka saken noga. Totalt har Volkswagen erhållit lån om cirka 4,6 miljarder Euro sedan år 1990.

Mer information i samma ämne:

Euractive: EIB fryser nya lån till Volkswagen

Euractive: EU-medel misstänks ha används i dieselgate

Euractive: Parlamentet inrättar undersökningskommitté för dieselgate

Süddeutsche Zeitung: Nya misstankar mot Volkswagen (på tyska)
Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...