Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Avgaser från bil

Bara 1 av 10 dieselbilar klarar gräns för utsläpp

Vi kan inte välja var vi andas så vi måste stoppa bilar från att förorena våra städer. Det är slutklämmen och sammanfattning av den rapport som Transport & Environment (T&E) tagit fram. Där 9 av 10 bilar har högre utsläpp än deklarerat.

Sedan den 1 september gäller ett nya emissionsgränser (Euro 6) för nya dieselbilar. Nio utav tio dieselbilar har NOx-utsläpp som ligger över EU:s emissionsgränser, enligt en ny studie. Mätningen av utsläppen har skett i verklig trafik och jämförts med de normala testerna.

Studien som genomförts av Transport & Environment som menar att biltillverkare i testmiljön använder sig av vissa tekniker för att få ner utsläppen så lågt som möjligt.

I studien fann man även att bilar av samma märke hade lägre utsläpp när de säljs på den amerikanska marknaden i förhållande till europeiska länder. I USA har man striktare gränsvärden och bilarna utrustats därför med extra utrustning. Den utrustningen bör finnas i alla bilar av samma modell anser Greg Archer, som ligger bakom rapporten.

Läs mer på EurActive.com
EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...