Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Rondell uppifrån

Stort intresse för investeringar i effektiva, intelligenta och hållbara transporter

Europeiska kommissionen och INEA (Innovation and Network Executive Agency) har mottagit 427 ansökningar motsvarande 13 miljarder Euro i den andra ansökningsomgången av fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF.

Fonden är en viktig del av kommissionens investeringsplan och kommissionär Bulc menade att det är glädjande att så många är intresserade av att investera i effektiva, intelligenta och hållbara transporter. Eftersom fonden inte kan tillmötesgå alla ansökningar uppmanar Bulc projektledarna att publicera projektförslagen på den europeiska investeringsprojektportalen för att kunna locka till sig andra potentiella investerare. Vilka ansökningar som beviljas medel kommer att publiceras till sommaren 2016.

Mer information i samma ämne:

INEA: Ansökningar för nästan 13 miljarder Euro
Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...