Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Planskild korsning vid Slussen

6,7 miljarder Euro satsas i transportinfrastruktur

195 projekt kommer att få dela på 6,7 miljarder euro inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa.

Mer medel väntas frigöras genom samfinansiering till ett totalt investeringsbelopp på 9,6 miljarder euro. Projekten behandlar bland annat digitalisering och minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn, vilket är i linje med kommissionens dagordning. Skillnader i infrastruktur inom EU kommer också att minska då nästan 85 procent av finansieringen går till projekt i medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden.

Mer information i samma ämne:

Europeiska kommissionen:

Frågor och svar: Andra ansökningsomgången för FSE

PM om transportinvesteringar

INEA
EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...