Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50.

Trafikanalys har, efter en genomgång av det väl genomarbetade betänkandet, ingen erinran avseende förslaget.  
European Mobility Week 16-22 september


Den europeiska kampanjveckan för hållbart resande i städer, European Mobility Week, pågår i år mellan 16 och 22 september.

Fonden för strategiska investeringar utvidgas och förlängs


Rådet och parlamentet har nått en överenskommelse om kommissionens förslag att utvidga, förlänga och förstärka den europeiska...

Tal av kommissionens ordförande om tillståndet i EU


Den 13 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen. Talet behandlad...