Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Europaparlamentet

EU kritiserar Trumps beslut att lämna Parisavtalet, och söker närmare klimatsamarbete med Kina

USA:s president Donald Trump har som bekant meddelat att USA kommer att dra sig ur Parisavtalet. I ett gemensamt uttalande kritiserar Tyskland, Frankrike och Italien Trumps beslut, och säger samtidigt att Parisavtalet inte kan omförhandlas eftersom det är ”ett avgörande verktyg för planeten, våra samhällen och våra ekonomier”. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker betecknade Trumps beslut som ”seriously wrong”.

Även parlamentets talman Antonio Tajani kommenterade beslutet – han sa att Parisavtalet lever, och att övriga länder kommer att ”ta det vidare, med eller utan den amerikanska administrationen … De som väljer att stå utanför kommer att missa en historisk möjlighet för medborgare, planeten och ekonomin. EU kommer att fortsätta leda arbetet mot klimatförändringarna och vara en global attraktionspunkt för investeringar, innovation och teknik, vilket kommer att skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften.” Miljöutskottets ledare Adina-Ioana Valean sa att hon hoppas att USA kommer att återvända till ”vår sida i kampen mot klimatförändringarna”. Under tiden kommer EU enligt Valean att fortsätta agera som ledare, tillsammans med Kina och andra länder med höga klimatpolitiska ambitioner.

Klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete sa i ett uttalande, publicerat på EU-kommissionens hemsida, att Parisavtalet kommer att leva vidare, och att världen kan fortsätta att räkna med att EU tar globalt ledarskap i kampen mot klimatförändringarna. Ledarskapet kommer att ske via en ambitiös klimatpolitik och genom fortsatt stöd till världens fattiga och utsatta. EU kommer nu att ”stärka sina befintliga partnerskap och söka nya allianser”. ”Dagens beslut har sporrat snarare än försvagat oss och detta vakuum kommer fyllas av ett nytt brett och övertygat ledarskap. Vi står på rätt sidan om historien”, sade Cañete.

Redan innan Trumps besked hade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sagt i en intervju att förhållandet med Kina blir allt mer viktigt i takt med att USA minskar sitt internationella engagemang. Efter beskedet, och efter ett möte mellan EU:s och Kinas ledare den 2 juni, sa europeiska rådets ordförande Donald Tusk att ”vi [EU och Kina] är övertygade om att gårdagens amerikanska beslut att lämna Parisavtalet är ett stort misstag – större än att inte ratificera Kyotoprotokollet, eftersom Parisavtalet är mer rättvist”.

Läs mer:

Pressmeddelande från EU-kommissionen.

Gemensamt uttalande från EU och ACP-länderna om vikten av att hålla fast vid Parisavtalet.

Uttalande från Donald Tusk efter mötet med Kina.

Gemensamt uttalande från Tyskland, Frankrike och Italien (på tyska).

Om mötet mellan EU och Kina och ännu mer om mötet mellan Eu och Kina hittar du här.
Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att kvalitetsgranska Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande pl...

EU-kommissionen vill ge 2,7 miljarder euro till infrastrukturprojekt


EU-kommissionen har föreslagit att investera 2,7 miljarder euro i 152 olika transportinfrastrukturprojekt.

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet...