Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Sjöfartsföretag


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken innehåller ekonomisk statistik om sjötransporter och övriga stödtjänster till sjöfart.

Publicerad: 19 maj 2016
Nästa publicering: 22 maj 2017 kl 09:30
Nettoomsättning för branschen Hamngodshantering Summa försäljning av varor och tjänster i företagets normala verksamhet, exklusive moms och rabatter.
5 927 000 000 kr
Försäljning, 2014
2 %
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Sjöfartsföretag 2014
Sjöfartsföretag 2013
Sjöfartsföretag 2012
Sjöfartsföretag 2011
Sjöfartsföretag 2010

Om statistiken

Företagens lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar och andra basfakta och nyckeltal redovisas över delbranscher, storleksklasser och ägandekategorier. Nettoomsättning, rörelsekostnader och balansposter redovisas på detaljerad nivå.

Undersökningens omfattning

Urvalet omfattar svenska företag inom SNI-koderna för sjötransport och stödtjänster till sjötransport, huvudsakligen aktiebolag, men även ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, affärsverk, enskilda näringsidkare och stiftelser. Undersökningen avser kalenderår.

Publicering

Sjöfartsföretag publiceras elektroniskt en gång per år (vanligtvis i maj) i excel-format (för egen bearbetning). Framställningstiden är nästan 1,5 år, eftersom undersökningen delvis baseras på taxerade uppgifter från Skatteverket.Säkerhet till sjöss


Kommissionen har presenterat resultatet av en genomlysning av lagstiftningen om passagerares säkerhet till sjöss.

Regelförenkling för sjöfarten


Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...

Arbetsmiljöreglering inom transport­området


Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...