Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Båt på isigt hav

Sjötrafik 2017 kvartal 1


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk Sjötrafik 2017 kvartal 1.

När och var?

Tid: 09:30, 2017-06-16 Plats: www.trafa.se


Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg


Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...