Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Skepp i horisonten

Säkerhetsstandard för inre vattenvägar

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har nått
en överenskommelse om tekniska krav för fartyg för inre vattenvägar.

Överenskommelsen innebär en harmonisering av navigationscertifikat inom EU och på Rhen. Medlemsstaterna får även bättre tillgång till säkerhetsinformation om fartyg och certifikat genom den europeiska databasen. Överenskommelsen är även viktig för införandet av NAIADES II (kommissionens strategi för konkurrenskraftiga inre vattenvägar).

Mer information i samma ämne:

Europeiska kommissionen: NAIADES II

Europeiska unionens råd: Pressmeddelande 1

Europeiska unionens råd: Pressmeddelande 2

Nästa steg i processen:

Den överenskomna texten ska granskas juridiskt innan den formellt kan godkännas av rådet och parlamentet. Proceduren väntas avklaras inom några månader.
Överenskommelser om nya säkerhetsregler för passagerarfartyg


Den 15 juni nåddes en preliminär överenskommelse mellan EU-parlamentets förhandlare och det maltesiska ordförandeskapet om...

Effekter av SECA på sjöfartens bränsleanvändning efterlevnad och kustnära luftkvalitet


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Överflyttningseffekter inom SECA


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...