Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Fartyg

Miljökonsekvensanalys av föreslagna förändringar i farledsavgifter

I ett regeringsuppdrag redovisar Trafikanalys en miljökonsekvensanalys som inkluderar klimatstyrande effekter av de av Sjöfartsverket föreslagna förändringarna i farledsavgiften.

När och var?

Tid: 10:00, 2017-07-03


Studie om miljödifferentierade hamnavgifter


Konsultföretaget COGEA har på uppdrag av EU-kommissionen undersökt möjligheterna att använda EU-gemensamma, miljödifferentierad...

Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter


Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenser av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssy...

Konkurrenssituationen för svensk sjöfart


Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den...