Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Färja

Kompetenskrav för personal i sjöfart

Europeiska unionens råd antar ståndpunkt om enhetligt system för kompetenskrav för personal i sjöfart på inre vattenvägar.

Transportministrarna enades på rådsmötet den 7 juni i Luxemburg om en allmän riktlinje om ett enhetligt system för kompetenskrav för personal i sjöfarten på inre vattenvägar. Systemet kan bidra till att öka rörligheten bland personal i branschen och möjliggöra nya karriärvägar. Systemet innebär att besättningens alla befattningar kommer att certifieras och att certifikaten är gällande inom hela EU. Riktlinjen utgör grunden i förhandlingen som nu följer med Europaparlamentet, när båda institutionerna har godkänt förslaget antas det som lag.

Mer information i samma ämne:

Europeiska unionens råd:
Studie om miljödifferentierade hamnavgifter


Konsultföretaget COGEA har på uppdrag av EU-kommissionen undersökt möjligheterna att använda EU-gemensamma, miljödifferentierad...

Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter


Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenser av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssy...

Konkurrenssituationen för svensk sjöfart


Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den...