Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Ett lastfartyg

ECO-bonussystem för sjöfart

Slutredovisning.

Slutredovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i Sverige för att stimulera överflyttning av gods från väg till sjöfart, som minskar utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar.

När och var?

Tid: 14:00, 2017-05-30 Plats: www.trafa.se


Yttrande över Promemoria om Cabotage


Trafikanalys har yttrat sig över förslag i en promemoria om Cabotage. Syftet med förslagen i promemorian är att modernisera och...

Miljökonsekvensanalys av föreslagna förändringar i farledsavgifter


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys som inkluderar klimatstyrande effekter av de av...

ECO-bonus för sjöfart— delredovisning


Trafikanalys fick den 2 mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett tillfälligt ECO-bonussystem för...