Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Skepp i horisonten

Seminarium om ECO-bonus för sjöfart

Trafikanalys medverkar i ett seminarium under Almedalsveckan med anledning av ett genomfört regeringsuppdrag om ett ECO-bonussystem för sjöfarten. Föreningen svensk sjöfart arrangerar seminariet.

Frågan om ett stödsystem baserat på ekonomiska incitament för att flytta gods från lastbilar till sjöfart är högaktuell nationellt såväl som internationellt. Men var ska pengarna komma ifrån? Kan det påverka befintlig sjöfart på ett negativt sätt? Vilka är fördelarna?

Gunnar Eriksson, avdelningschef för Analys och granskning vid Trafikanalys medverkar bland andra.

Läs mer om seminariet här.

När och var?

Tid: 16:00, 2017-07-03 Adress: Hamngatan 1, trädgården Stad: Visby


Licenskrav för fartygsåtervinning uppskjutet


EU-kommissionen har bestämt sig för att i nuläget inte lägga fram något förslag till licenssystem för att främja en mer...

Studie om miljödifferentierade hamnavgifter


Konsultföretaget COGEA har på uppdrag av EU-kommissionen undersökt möjligheterna att använda EU-gemensamma, miljödifferentierad...

Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter


Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenser av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssy...