Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Färja

Säkerhet till sjöss

Kommissionen har presenterat resultatet av en genomlysning av lagstiftningen om passagerares säkerhet till sjöss.

I rapporten utvärderas säkerhetsstandardernas effektivitet samt förbättringspotential och förenklingspotential identifieras. Rapporten är ett resultat av ett flerårigt arbete inom kommissionens program för regulatorisk utvärdering (Commission's Regulatory Fitness and Performance (REFIT) Programme). Kommissionen emotser ett förslag till förenklat regelverk för passagerarsäkerhet till sjöss.

Mer information i samma ämne:

Kommissionen: Kommissionens agenda för bättre lagstiftning: Ökad insyn i och kontroll för bättre EU-lagstiftning

Europeiska byrån för maritim säkerhet (European Maritime Safety Agency, EMSA): Hemsida
Överenskommelser om nya säkerhetsregler för passagerarfartyg


Den 15 juni nåddes en preliminär överenskommelse mellan EU-parlamentets förhandlare och det maltesiska ordförandeskapet om...

Effekter av SECA på sjöfartens bränsleanvändning efterlevnad och kustnära luftkvalitet


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Överflyttningseffekter inom SECA


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...