Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplansmotor

Stöd till transportinvesteringar

Den andra ansökningsomgången inom Fonden för ett sammanlänkat Europa har inletts meddelar kommissionen.

Över 7,6 miljarder euro i stöd för att finansiera transportprojekt, varav 6,5 miljarder euro är öronmärkta för länder som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden, ingår i omgången. Kommissionen vill uppnå synergieffekter med de andra prioriteringarna såsom den digitala inre marknaden, varpå ansökningsomgången är inriktad på innovativa transporter. Sökande projekt ska omfatta intelligenta transportsystem eller trafikledningssystem (ERTMS (järnväg), Sesar (lufttransport) eller RIS (vattenvägar)).

Stödet beviljas i form av medfinansiering från EU. Ansökningar lämnas in senast den 16 februari och resultat offentliggörs under sommaren 2016.

Mer information i samma ämne:

Kommissionen: Call for proposals MEMO

Kommissionen: Flyer

INEA: Ansökningsomgångens webbplats

Genomförandeorganet för innovation och transportnät (Inea) kommer att anordna en transportinformationsdag för FSE måndagen den 30 november 2015 i Charlemagne-byggnaden i Bryssel, Belgien.

Euractive: Kommissionens miljarder går till storskaliga transportinfrastrukturinvesteringar
Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel


EU:s medlemsländer har kommit överens om att, i enlighet med kommissionens förslag, fortsätta undanta s.k. externa EES-flygning...

EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...