Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplats

Riktlinjer för flygpassagerares säkerhet

Inför sommarsemestern vill Europeiska kommissionen att flygpassagerares rättigheter ska stärkas.

Kommissionen har antagit nya riktlinjer för flygpassagerares rättigheter, lagom inför sommarsemestern. Riktlinjerna är en del i flygstrategin. Riktlinjerna innehåller:

Kompensation för försening: rätt till kompensation efter en försening om tre timmar vid slutdestinationen.  Kompensation för missat anslutningsflyg: rätt till kompensation vid försening på grund av missat anslutningsflyg. Extraordinära omständigheter: olika situationer såsom tekniska fel på farkost eller kollisioner vilket resulterar i försening eller inställd flygning. Åtgärder vid oförutsebara händelser: rätt till assistans och vård vid exceptionella händelser såsom askmolnet år 2010.

Mer information i samma ämne:

Europeiska kommissionen:
EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...

Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker


Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har uttryckt oro över en ökad risk för bränder i lastutrymmet på passagerarplan.