Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplansmotor

Nya regler för spårning av flygplan

Europeiska kommissionen har antagit nya regler för att förbättra spårning av europeiska flygplan.

Flygplanets position ska gå att spåra överallt i världen. I fall av en olycka över vatten ska vraket snabbt kunna lokaliseras och data från svarta lådan snabbt återställas. Reglerna berör spårningssystem, lokaliseringsutrustning för sökning i vatten samt "svarta lådan".

Flygoperatörer av stora flygplan måste installera spårningsutrustning. Nya flygplan måste vara utrustade med robust och automatisk spårningsutrustning för att förhindra att flygplan ska kunna försvinna "spårlöst". Inspelning från cockpit (CVR – Cockpit Voice Recorder) ska förlängas från 2 timmar till 25 timmar. Svarta lådan ska ha en längre sändningstid så att den lättare kan lokaliseras vid haverier.

Reglerna är utförandestyrda (performance-based) och teknikneutrala, d.v.s. flexibla och styr inte vilken teknisk lösning som ska användas utan endast vilken funktion som måste uppfyllas.

Reglerna har sin bakgrund i t.ex. olyckan med Air France flight AF447 i juni 2009 och det försvunna flygplanet från Malaysian Airlines på flighten MH370 i mars 2014.

Mer information i samma ämne:
Euractive: EU antar nya regler för att bättre kunna spåra flygplan i nödsituationer
Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel


EU:s medlemsländer har kommit överens om att, i enlighet med kommissionens förslag, fortsätta undanta s.k. externa EES-flygning...

EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...