Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplansstolar

Kampen att minska koldioxidutsläpp från flyget

Europa ligger efter USA i kampen att minska koldioxidutsläppen från flyget. USA kräver betydligt ambitiösare koldioxidstandards för att minska flygets koldioxidutsläpp än vad Europa förordar.

Standarden är tänkt att gälla för alla nya flygplan som produceras efter år 2020 och väntas vara en del i den internationella civila flygorganisationens, ICAO, verktyg, tillsammans med ett marknadsbaserat instrument för att minska koldioxidutsläppen. Gapet mellan de två förslagen (4,5 %) är större än det årliga utsläppen av de flesta medelstora europeiska länderna och motsvarar 350 miljoner ton CO2. EU-tjänstemän medger att EU:s förslag inte är lika strängt som det från USA, men påpekar att det finns många parametrar att beakta såsom fraktflyg och klassindelning.

Mer information i samma ämne:

The Guardian: Artikel

The Guardian: Internationella valutafonden kräver CO2-skatt på flyg och sjöfart

Euractive: Att göra flygindustrin grönare
Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel


EU:s medlemsländer har kommit överens om att, i enlighet med kommissionens förslag, fortsätta undanta s.k. externa EES-flygning...

EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...