Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplansvinge

Gulfstaternas flygsubventioner

Under flera år har debatten varit livlig i såväl EU som i USA, där man ansett att flertalet Gulfstater ger konkurrenssnedvridande statsstöd till flygbolagen, skriver Euractive.com 12 nov.

 Lagstiftningen mot olagligt statsstöd för icke-EU länder anses tandlös och kommissionen avser nu att se över lagstiftningen. Kommissionen arbetar för ett flygavtal med Gulfstaterna som kommissionär Bulc hoppas kan slutas under våren 2016. Frågan om subventioner ingår i förhandlingen.

Bulc besökte Gulfstaterna under början av november som ett led i den kommande flygstrategin. Gulfstaterna växer mycket på den europeiska flygmarknaden och 50 % av beställningarna hos Airbus för A380 kommer från Gulfflygbolagen. Bulc menar att goda relationer är viktigt, samtidigt måste de som verkar på den europeiska marknaden känna till och följa de europeiska lagarna.

Parlamentet har i plenum antagit en resolution inför flygstrategin och kommissionens diskussioner med rådet beträffande förhandlingen med Gulfstaterna. Parlamentet uttrycker sin oro för snedvriden konkurrens gentemot icke-EU länders flygbolag. Parlamentet anser vidare att arbetet med implementering av lagstiftning om det gemensamma europeiska luftrummet måste snabbas upp.

Mer information i samma ämne:
Euractive: Intervju med kommissionär Bulc

 
EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...

Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker


Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har uttryckt oro över en ökad risk för bränder i lastutrymmet på passagerarplan.