Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplansstolar

Flyghaverier utvärderas

Trots MH17 och German Wings-kraschen, samt det försvunna MH370 har det senaste året lägst antal olyckor i historien. Olycksutredningar spelar en viktig roll i utvecklingen mot säkrare flyg, skriver EurActive

Den insamlade statistiken om olyckor har lett till att såväl flygplan som rutiner har gjort flygsektor allt säkrare. En utredare har idag mycket färre incidenter att utreda än en utredare hade för 30 år sedan. Utredarna ser idag problemen med piloternas minskade träning. När de automatiserade systemen blir allt mer komplexa och omfattande, samt tilltron och nyttjande av de automatiserade systemen ökar, minskar även piloternas träning i manövrering. Om systemen fallerar kan det hända att piloterna har för lite erfarenhet för att hantera situationen manuellt. Detta har EU tagit fasta på och införde i maj 2015 nya regler för piloters träning.

Mer information i samma ämne:

Euractive: EU inför nya regler om piloters träning
EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...

Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker


Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har uttryckt oro över en ökad risk för bränder i lastutrymmet på passagerarplan.