Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Äng i solnedgång

EU:s första miljörapport om flyget pekar på hållbarhetsutmaningar

EU-kommissionen har publicerat den första miljörapporten om flyget i samarbete med Europeiska flygsäkerhetsbyrån, Europeiska miljöbyrån och EUROCONTROL.

Syftet med rapporten är att få en regelbunden information om miljöprestanda i luftfartssektorn för att kunna utforma lämpliga styrmedel för hållbarhet. Rapporten inkluderar nyckeltal om buller, växthusgasutsläpp och luftföroreningar. Resultaten visar i ett framtida scenario att de kommande 20 årens ökning i trafik innebär en stark utmaning ur hållbarhetssynpunkt.

Rapporten innehåller avsnitt om:

  • Överblick över sektorn
  • Teknik och design
  • Hållbara alternativa drivmedel
  • Flygledning och verksamhetsstyrning
  • Flygplatser
  • Marknadsbaserade åtgärder
  • Anpassning av flyget till ett förändrat klimat

Mer information i samma ämne:

EU-kommissionen: Rapport  Hög upplösning Låg upplösning
Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel


EU:s medlemsländer har kommit överens om att, i enlighet med kommissionens förslag, fortsätta undanta s.k. externa EES-flygning...

EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...