Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplansvinge

EU:s flygstrategi presenterad

Målet med flygstrategin som kommissionen lägger fram är en övergripande strategi för hela flygbranschen.

Strategin ska:

  1. Göra EU till en ledande aktör och samtidigt garanterar lika konkurrensvillkor, EU:s flygindustri ska ta sig in på tillväxtmarknader genom luftfartsavtal.
  2. Få bort hindren för tillväxt i luften och på marken, där fullbordandet av det gemensamma europeiska luftrummet är av största vikt.
  3. Upprätthålla EU:s höga standarder: avser säkerhet, trygghet, miljö, arbetsvillkor och passagerarrättigheter.
  4. Mer innovation, digital teknik och investeringar, fungerar som en katalysator, speciellt pekas SESARföretaget ut.

Mer information i samma ämne:
Kommissionen:
EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...

Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker


Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har uttryckt oro över en ökad risk för bränder i lastutrymmet på passagerarplan.