Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flygplansstolar

EU förhandlar med Japan och Kina om flygsäkerhet

Tre månader efter att Europeiska kommissionen presenterade sin flygstrategi gav rådet kommissionen i uppdrag att starta förhandlingar om bilaterala säkerhetsavtal för flyget med Kina och Japan.

Sådana avtal höjer flygsäkerheten och ökar EU:s flygindustris konkurrenskraft och underlättar för export. Sedan innan har EU bilaterala avtal med USA, Kanada och Brasilien.

Bortre Asien väntas svara för 40 % av världens flygtrafik om 20 år och Kina är en av de snabbast växande flygmarknaderna i världen. Sedan 2013 har Kina och EU stärkt sina flygförbindelser, en utveckling som illustreras av det nyligen lanserade flygpartnerprojektet. Mer än 7,2 miljoner passagerare reser årligen mellan EU och Kina, vilket gör Kina till den 11:e största EU-marknaden. Japan ligger på 16:e plats med ungefär 5 miljoner passagerare årligen.

Mer information i samma ämne:

En flygstrategi för Europa

Faktablad om internationellt flyg

Europeiska Flygsäkerhetsbyrån
Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel


EU:s medlemsländer har kommit överens om att, i enlighet med kommissionens förslag, fortsätta undanta s.k. externa EES-flygning...

EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...