Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Äng i solnedgång

Gemensam EU-lagstiftning om drönare

Parlamentet uppmanar kommissionen att ha ett riskbaserat angreppsätt i sitt lagförslag om civil användning av drönare. Det finns nationella lagar i ett antal medlemsstater men saknas gemensam EU-lagstiftning på området, vilket väntas omsätta 80 miljarder år 2025. Drönare har stor potential inom många olika områden till exempel övervakning av kraftledningar, filmning av olika event.

Tidsplan
• September 2015: Utskottet för transport och turism röstade om Foster rapporten
• Oktober 2015: Parlamentet röstar i plenum om Foster rapporten.
• December 2015: Kommissionen väntas presentera att lagförslag om lågriskdrönare.
• 2016: Lågriskdrönare väntas vara i bruk.

Mer information i samma ämne:
Resolution: Säkert användande av fjärrstyrda flygplanssystems (RPAS) inom civil flygfart
Europeiska flygsäkerhetsbyrån, EASA: EASA presenterar ett regulatoriskt ramverk för drönare (Remotely Piloted Aircraft, RPAS)
Euractive: Parlamentet vill att drönare ska erövra världen
Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel


EU:s medlemsländer har kommit överens om att, i enlighet med kommissionens förslag, fortsätta undanta s.k. externa EES-flygning...

EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...