Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tom Petersen

Tom Petersen

Kvalificerad utredare tom.petersen@trafa.se 010-414 42 11 076-128 74 07 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Tom arbetar med kollektivtrafik och marknadsöppning. Tom arbetar också med funktionshinder, cykling och statistik om kollektivtrafik. Tom sitter med i användarrådet för kollektivtrafik.

Man i rullstol och kvinna på väg in i färdtjänstbil

Lagstiftningen för särskilda persontransporter


Trafikanalys har på uppdrag från regeringen gjort en förstudie om särskilda persontransporter: färdtjänst, riksfärdtjänst,...

Buss vid bushållsplats

Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013


Undersökningens syfte var att kartlägga den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sveriges län under 2013.

Äldre par på buss

Res lätt med biljett


Ändringar och kompletteringar föreslås i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt följdändringar i förordningen (2011:1126) om...

Kollektivtrafik


Statistiken beskriver hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM, fram till och med 2011 trafikhuvudmän) tillhandahålle...

Linjetrafik på väg


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Färdtjänst


Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd...

Linjetrafik på vatten


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Två personer cyklar

De korta cykel­resorna blir allt färre


Befolkningen i Sverige cyklar i genomsnitt 5,3 miljoner kilometer per dag, det är en nedgång med 16 procent sedan mitten av...

Buss vid bushållplats

Män reser mer kollektivt


En större andel av mäns i yrkesverksam ålder resande i regional trafik sker med kollektiva färdslag nu än för tio år sedan. Huv...

Person håller i en cykel

Fler ska cykla säkert


En svensk cykelstrategi, som ska öka cyklandet utan att äventyra säkerheten, planeras vara färdig innan sommaren 2016.