Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tom Petersen

Tom Petersen

Kvalificerad utredare tom.petersen@trafa.se 010-414 42 11 076-128 74 07 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Tom arbetar med kollektivtrafik och marknadsöppning. Tom arbetar också med funktionshinder, cykling och statistik om kollektivtrafik. Tom sitter med i användarrådet för kollektivtrafik.

Personer väntar på tunnelbana

De första regionala trafikförsörjningsprogrammen


Trafikanalys har inom ramen för sitt regeringsuppdrag att utvärdera marknadsöppningen inom kollektivtrafiken granskat de...

Färja

Statistik om kommersiell linjetrafik på vatten 2012 - en pilotstudie


Sedan den 1 augusti 2012 omfattas all regional kollektivtrafik på vatten av lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). För att...

Man i rullstol och kvinna på väg in i färdtjänstbil

Lagstiftningen för särskilda persontransporter


Trafikanalys har på uppdrag från regeringen gjort en förstudie om särskilda persontransporter: färdtjänst, riksfärdtjänst,...

Tågräls i stadstrafik

Utveckling av utbudet för järnväg


Marknaden för långväga persontrafik på järnväg började öppnas för konkurrens från år 2010 och är från 2012 helt öppen. Den...

Buss vid bushållsplats

Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013


Undersökningens syfte var att kartlägga den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sveriges län under 2013.

Äldre par på buss

Res lätt med biljett


Ändringar och kompletteringar föreslås i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt följdändringar i förordningen (2011:1126) om...

Kollektivtrafik


Statistiken beskriver hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM, fram till och med 2011 trafikhuvudmän) tillhandahålle...

Linjetrafik på väg


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Färdtjänst


Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd...

Linjetrafik på vatten


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...