Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tom Andersson

Tom Andersson

Kvalificerad utredare tom.andersson@trafa.se 010-414 42 25 076-128 74 02 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Tom arbetar med utvärdering och analys.

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Fartyg

Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel


Trafikanalys genomför en utvärdering av svavel­direktivets införande och dess konsekvenser. De första delrapporterna visar på f...

Ett skepp

Överflyttningseffekter inom SECA


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Fartyg

Effekter av SECA på sjöfartens bränsleanvändning efterlevnad och kustnära luftkvalitet


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys slutredovisar ett regeringsuppdrag för förbättrad kunskap om järnvägstransporter. Läs mer här.

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter.