Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Jan Östlund

Jan Östlund

Kvalificerad statistiker jan.ostlund@trafa.se 010-414 42 24 076-128 74 22 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Jan har utvecklingsansvar för kvalitet. Eurostat och ROS. Jan arbetar också med statistik om hamnar, handelsflottan, rederier, transportföretag, sjöfart, godstransporter, fartyg, bantrafik, järnväg, tunnelbana, spårvagn, olyckor järnväg. Jan sitter med i producentråd för transportstatistik.

En hand gör anteckningar

Förenklat och minskat uppgifts­lämnande


Trafikanalys är en av flera myndigheter som fick i uppdrag av regeringen att inom sitt verksamhetsområde kartlägga företagares...

Utsläpp från båtskorsten

Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar


Trafikanalys har lämnat synpunkter på förslaget till Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar.  Utgångspunkten för...

Sjötrafik


Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga...

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Bantrafikskador


Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Kvalitetsarbete inom statistik


Vi på Trafikanalys arbetar målmedvetet för att statistiken ska ha hög kvalitet, samtidigt som vi ska använda egna och andras...

Fartyg


Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.

Sjöfartsföretag


Statistiken innehåller ekonomisk statistik om sjötransporter och övriga stödtjänster till sjöfart.

Transportmyndigheternas producentråd för statistik


Transportmyndigheterna producerar både officiell och icke-officiell statistik. Statistikverksamheten är sammanflätad, både...

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...